Vacature

 
Functie : Vrijwilliger sociaal bezoek
Korte omschrijving : Huisbezoek bij cliënten in Cederhof

Organisatie : Cederhof zorg
Website : www.cederhof.eu
Contactpersoon : Gaal G.J.M. van (Cederhof zorg)

Aard werkzaamheden : Men werkt zelfstandig en/of alleen Reiskostenvergoeding : Ja
Werktijden : Flexibele tijden/onderling te regelen Verzekering voor :
   
Datum van : 18-11-2019      
Datum t/m      
Locatie : bij de cliënt Verzekerd via gemeente :
Rijbewijs v belang : Ja Vrijwilligersovereenkomst Ja
Bezit auto : Ja Waarderingsactiviteiten : Ja
Nederlands spreken : Ja Extra verzekering : Nee
Nederlands schrijven : Ja Vrijwilligersbeleid : Ja
Kennis vreemde taal : Nee
Extra informatie :
Doelgroep : Ouderen met dementie,
Senioren / ouderen
Sector : Zorg en welzijn
Activiteit : Maatje / sociaal bezoek

Omschrijving :
Taakomschrijving:
De vrijwilliger bezoekt de cliënt, die hebben aangegeven behoefte te hebben aan bezoek. Met de cliënt en de coördinator worden afspraken gemaakt omtrent het bezoek , de verwachtingen en de regelmaat.
Het gaat om sociaal contact. U maakt een praatje, gat gezellig ergens een kopje koffie drinken, doet samen een spelletje, luistert samen naar muziek of maakt een wandeling. De vrijwilliger treedt niet op als hulpverlener.


Eisen:
Gemotiveerd zijn voor vrijwilligerswerk. Affiniteit hebben met de doelgroep.
Je als vrijwilliger bescheiden kunnen opstellen: openstaan voor de normen en waarden van de cliënt, familie en andere betrokkenen.
Eerlijk zijn, vertrouwen kunnen geven, verantwoording durven dragen voor taken, zorg en/of begeleiding die gevraagd is en geen moeite hebben met het geheim houden van persoonlijke informatie.
Bereid zijn vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen.
Het respecteren van de regels en het opvolgen van aanwijzingen van de medewerker en/of coördinator.

Wat heeft de organisatie te bieden:
Ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de taak.
Opnamen in het vrijwilligersbestand. (u bent verzekerd en u ontvangt informatie)
Deskundigheidsbevordering.
Onkosten vergoeding gereden kilometers.


Wat maakt het werk de moeite waard:
U kan voor de cliënt heel veel betekenen omdat hun naaste niet dicht bij woont, of omdat iemand alleen staat.
Waardering vanuit de cliënt maar ook namens de familie.

Werktijden:
In overleg