Vacature

 
Functie : Vrijwilliger wijkcirkel
Korte omschrijving : Deelnemers van een 'wijkgroep' stimuleren en ondersteunen

Organisatie : Cederhof welzijn
Website : www.cederhof.eu
Contactpersoon : Sinke A (Cederhof welzijn, woensdag en vrijdag)

Aard werkzaamheden : Men werkt zelfstandig en/of alleen Reiskostenvergoeding : Ja
Werktijden : Flexibele tijden/onderling te regelen Verzekering voor :
   
Datum van : 24-06-2019      
Datum t/m      
Locatie : Kapelle Verzekerd via gemeente :
Rijbewijs v belang : Nee Vrijwilligersovereenkomst Ja
Bezit auto : Nee Waarderingsactiviteiten : Ja
Nederlands spreken : Nee Extra verzekering : Nee
Nederlands schrijven : Nee Vrijwilligersbeleid : Ja
Kennis vreemde taal :
Extra informatie :
Dagdelen : Dinsdagmiddag,
Dinsdagochtend,
Donderdagmiddag,
Donderdagochtend,
Maandagmiddag,
Maandagochtend,
Vrijdagmiddag,
Vrijdagochtend,
Woensdagmiddag,
Woensdagochtend
Doelgroep : Lichamelijk ziek of beperkt,
Psychische of sociale problematiek,
Senioren / ouderen,
Volwassenen
Sector : Zorg en welzijn
Activiteit : Begeleiden activiteit,
Gastvrouw /  tot heer,
Organiseren activiteit

Omschrijving :
De wijkcirkel is een informeel netwerk waar kwetsbare inwoners steun van elkaar hebben waardoor zij naar tevredenheid kunnen wonen en participeren in de buurt. Zij ontmoeten elkaar, geven elkaar een steuntje in de rug en zetten daarbij hun talenten in. Dit kan variëren van het doen van boodschappen, het wandelen met de hond, elkaar helpen in het huishouden of gewoon gezellig met elkaar koffie drinken. Door mee te doen aan de wijkcirkel ontwikkelen mensen een informeel netwerk en kunnen de deelnemers iets voor elkaar betekenen. Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen spelen hierbij een belangrijke rol. De vrijwilliger ondersteunt de wijkcirkel in overleg met en onder verantwoordelijkheid  van een medewerker van de welzijnsorganisatie.

Eisen:
-Woonachtig in de gemeente Kapelle
-Bekend met voorzieningen en organisaties in Kapelle
-Bekend met initiatieven in Kapelle 
-Enkele uren per week beschikbaar
-Legt verantwoording af aan een medewerker van een welzijnsorganisatie 

Wat heeft de organisatie te bieden: 
-Vrijwilligersovereenkomst met onkostenvergoeding
-Begeleiding door een welzijnswerker
-Deelname aan deskundigheidsbevordering
-Goede samenwerkingsafspraken

Wat maakt het werk de moeite waard:
-Waardering van deelnemers
-U draagt bij aan de ontwikkeling van een informeel netwerk van een groep inwoners van de gemeente Kapelle
-U geeft de deelnemers het gevoel dat zij 'er toe doen' en iets voor een ander kunnen betekenen.

Werktijden: vooral overdag en in overleg met de deelnemers