Vacature

 
Functie : Vrijwilliger sociaal bezoek
Korte omschrijving : Huisbezoek bij mensen thuis

Organisatie : Cederhof welzijn
Website : www.cederhof.eu
Contactpersoon : Maas L (Cederhof welzijn)

Aard werkzaamheden : Men werkt zelfstandig en/of alleen Reiskostenvergoeding : Ja
Werktijden : Flexibele tijden/onderling te regelen Verzekering voor :
   
Datum van : 28-10-2019      
Datum t/m      
Locatie : Bij de cliënt Verzekerd via gemeente :
Rijbewijs v belang : Nee Vrijwilligersovereenkomst Ja
Bezit auto : Nee Waarderingsactiviteiten : Nee
Nederlands spreken : Ja Extra verzekering : Ja
Nederlands schrijven : Nee Vrijwilligersbeleid : Ja
Kennis vreemde taal : Nee
Extra informatie :

Omschrijving :
Cederhof Welzijn zoekt een vrijwilliger voor Sociaal huisbezoek bij mensen thuis

Taakomschrijving:

- De vrijwilliger bezoekt cliënten, die hebben aangegeven behoefte te hebben aan bezoek. Met de cliënt en de coördinator worden afspraken gemaakt omtrent het bezoek, de verwachtingen en de regelmaat. In eerste instantie is dit voor de duur van een jaar.
- Het gaat om sociaal contact. U maakt een praatje, gaat gezellig ergens een kopje koffie drinken, doet samen een spelletje, luistert samen naar muziek of maakt een wandeling. De vrijwilliger treedt niet op als hulpverlener.

Eisen:
- Gemotiveerd zijn voor het vrijwilligerswerk. Affiniteit hebben met de doelgroep.
- Je als vrijwilliger bescheiden kunnen opstellen; openstaan voor de normen en waarden van de cliënt, familie en andere betrokkenen. 
- Eerlijk zijn, vertrouwen kunnen geven, verantwoording durven dragen voor taken, zorg en/of begeleiding die gevraagd is en geen moeite hebben met het geheim houden van persoonlijke informatie. 
- Bereid zijn vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen. 
- Het respecteren van de regels en het opvolgen van aanwijzingen van de medewerker en/of coördinator.

Wat heeft de organisatie te bieden:
- Ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de taak.
- Opname in het vrijwilligersbestand. (u bent verzekerd en u ontvangt informatie).
- Deskundigheidsbevordering.
- Onkosten vergoeding gereden kilometers.


Wat maakt het werk de moeite waard:

-Door problemen of ouderdom kan het contact met familie, vrienden of kennissen verwateren of verloren gaan. De vrijwilliger heeft wekelijks of twee wekelijks persoonlijk contact met een cliënt.


Werktijden:
In overleg